Beberapa istilah penting terkait Corona Virus Disease (Covid-19) dalam bahasa madura.

Beberapa istilah penting terkait Corona Virus Disease (Covid-19) dalam bahasa madura.

Rabu, Maret 25, 2020
Beberapa istilah penting terkait Corona Virus Disease(Covid-19) dalam bahasa madura.

(sopajeh ngarteh ben bisa e kalakoh)

1. ODP (oreng Delem pantauan) = gik tak sakek tapeh mare derih len jelenan, ngalencer, neng daerah oreng se ekening Corona

2. PDP = ( Pasien Delem pangabesen) = Pilek, deng sakadeng betok, panas celep samarena epantau.

3. Suspect = Sakek en lah bekbek Sarah, pilek, betok, nyabenah seksek, bedenah panas greges rasanah.

4. Positif = le.. Se riah lah e ye Tes kalaben dokter, lah ongguen sakek onggu.

5. Lockdown = tak olle kaloar masok entar ka negareh lain/wilayah/daerah laennah.

6. Social Distancing = Tak ebegi kaluaran entar ka Mall, pasar mun tak parloh, tak usa polkompol, aokep eromanah beih.

7. Isolasi = se sakek eobaten e korong makle tak nolar ka oreng laenah.

8. Karantina gebey se sehat = pokok en tak usa kaluaran ka mandiman ,aokep eroma beih., jek aglejer.

9. Work From Home(WFH) = lakonah neng roma tak usa ajelen ka kantor, se tak kaluar tak olle pesse, sabber luh yeh, gemogeh bedeh se niser ka abek dibik se Sossa.

10. Imported case = katolaran ragara mareh teng jelenan ka luar negri/daera, pokok en ka kenengan se bedeh oreng sakek.

11. Local Transmissin = Katolaran tatanggeh dibik ,bisa sa RT otabe sa Rw.

12. Epidemi = panyakek en lekas nyebar kalaben gempang nolar.

13. Pandemi = penyakettah lah kelas dunia, se sakek beni gun reng indonesia meloloh tapeh oreng luar negeri kiah ekening.

Sekelangkong.

TerPopuler